Kapcsolat

  www.smgondviseles.hu 
  7535 Kőkút-Gyöngyöspuszta 1.
  gondviseles@smgondviseles.hu
  +36 82/719-412
Térképadatok
Térképadatok ©2017 Google
TérképadatokTérképadatok ©2017 Google
Térképadatok ©2017 Google

Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon székhelyintézményének energiahatékonysági fejlesztése

Azonosítószám: KEOP-5.6.0/12-2014-0028

A jelen fejlesztési projekt tárgyát képező épület: az SZGYF Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon székhelyintézménye Segesden (7562 Segesd, Kossuth u. 1.  Hrsz: 934.)

Az elsődleges, közvetlen célcsoport az intézményben ellátottak. Az intézmény a megyei állami fenntartású intézményrendszer legnagyobb intézménye. A székhelyintézmény 270 férőhelyes, ezen belül 170 férőhelyen időskorú személyek ápolását, gondozását, 100 férőhelyen pedig szenvedélybetegek ápolását, gondozását biztosítja. A közvetett célcsoport az intézményben dolgozó 115 fő, ezen belül 69 a szakmai álláshelyek száma.

A felújításban érintett épület: Szociális bentlakást nyújtó épület.

Meglévő épületrészek energiatakarékossá tétele:

  • Az épület homlokzatainak hőszigetelése:
    • Az épület oldalfalai a mai kor követelményeinek energetikailag nem felelnek meg. Szükséges a homlokzatokat új hőszigetelő rendszerrel történő kiegészítése. Ennek keretében EPS hőszigetelő réteg kerül a homlokzatra, illetve vtg XPS hőszigetelő réteg kerül a lábazatra az energetikai méretezés szerinti rétegvastagságokban.
  • Az épület zárófödém hőszigetelése:
    • A szükséges helyeken a meglévő födémszerkezetre új kőzetgyapot lemez hőszigetelés kerül kialakításra.

Az elfogadott tényleges támogatási összeg: 93 533 791 Ft